कृती : कानात सिद्ध तेल कोमट करून टाकणे.

लाभ : कान दुखणे ,कर्णनाद (कणात आवाज येणे ),कर्णबाधिर्य इ उपयुक्त